Dátum Akcia Miesto konania Prihláška
19.2. – 23.2.2018 Opakovacia odborná príprava po piatich rokoch
(OZPH)
Bratislava PRIHLÁŠKA
8.1. – 19.1.2018
29.1. – 9.2.2018
Základný kurz je v rozsahu 160 hodín (4 týždne) pre špecialistov s (2) týždennou prestávkou (ZPH) Bratislava PRIHLÁŠKA
26.4. - 27.4.2017 Seminár - Prevencia závažných priemyselných
havárií na slovensku
Smolenický zámok Seminár prednášky
13.2. - 17.2.2017 Opakovacia odborná príprava po piatich rokoch
(OZPH)
Bratislava
21.11. - 22.11.2016 Seminár k novému zákonu o haváriach č. 128/2015 Z.z. Smolenický zámok
"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk