Základný kurz špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Najbližší termín konania kurzu (v dvoch etapách s prestávkou):
14.5. – 25.5.2018
6.6. – 15.6.2018
Chcem vedieť viac >>
Opakovacia odborná príprava
po piatich rokoch
pre špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Najbližší termín opakovacej odbornej prípravy:
25.6. – 29.6.2018
Chcem vedieť viac >>
"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk