"VIAC DREVA DO ŽIVOTA"DREVO - surovina 21. storočia
v architektúre, stavebníctve a interiéri

29. - 30. október 2012Drevo je najčistejší a najzdravší materiál.
Jeho použitie vo všetkých sférach nášho života je odobrené vekmi.
Slovensko tu výrazne zaostáva,
napriek svojim vynikajúcim podmienkam.

Tento rok sa konferencia bude zaoberať i využitím dreva v interiéri.

Program konferencie


TEMATICKÉ OKRUHY  1. Súčasné trendy v architektúre pri uplatnení dreva v stavebných konštrukciách
  2. Funkčnosť a životnosť konštrukčných prvkov a sústav na báze dreva
  3. Materiály, technológie výroby a realizácia drevených stavebných konštrukcií
  4. Trendy uplatnenia dreva a materiálov na báze dreva v interiérovej tvorbe


Všeobecné informácie

Termín konania: 29. - 30. október 2012

Miesto konania: Kongresové centrum SAV, Zámok Smolenice

Predbežne sa môžete prihlásiť prostredníctvom tejto prihlášky, prípadne faxom či telefonicky.