Základný kurz a opakovacia príprava
pre špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
s celoštátnou pôsobnosťou.
Chcem vedieť viac >>
Kurz prvej pomoci
Kurzy sú zamerané na odbornú prípravu z hľadiska poskytnutia prvej pomoci i pre vodičov a žiadateľov o vodičské oprávnenie.
Chcem vedieť viac >>
"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk